Sökning: "Jalal"

Visar resultat 21 - 25 av 41 uppsatser innehållade ordet Jalal.

 1. 21. Fluorescerande Chlamydia trachomatis-mCherry för analys av nya antimikrobiella substanser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Jalal Ali; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Hypertonins påverkan av massage : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Jalal Talal Ghaleb; [2016]
  Nyckelord :Massage; effekt; hypertoni; blodtryck;

  Sammanfattning : Blodtrycket regleras av det autonoma nervsystemet tillsammans med det hormonella systemet RAAS och utgör en hälsofara då det belastar framför allt hjärt- och kärlsystemet. Hypertoni är en av nutidens största folksjukdomar och drabbar omkring 27 % av Sveriges befolkning. LÄS MER

 3. 23. Upplevelser av föräldraskap i det senmoderna samhället : En hermeneutisk studie om föräldraskap

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lavin Jalal Boye; [2016]
  Nyckelord :Föräldraskap; barnuppfostran; senmodernitet och risk.;

  Sammanfattning : Det är inte lätt att vara förälder i dagens samhälle eftersom föräldraskapet kräver mycket ansvar. Uppsatsens frågeställning syftar till föräldraskap och barnuppfostran i det senmoderna samhället. Studien är gjord med den hermeneutiska metoden där grunderna bygger på att försöka förstå det tänkta fenomenet. LÄS MER

 4. 24. Utformning av bränslecellssystem för fordon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :ALI ABDULBASIT ABDULAZIZ; IBRAHIM GHARIB ALI JALAL; ANGELIKA GHATTAS; BEATRICE SWENSSON; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete var målet att optimera ett bränslecellssystem med avseende på ett antal olika parametrar. Bränslecellssystemet var tänkt att användas i fordonet Sleipner V som är konstruerad i samarbete med andra KTH studenter. LÄS MER

 5. 25. Gudssyn inom den sufiska poesin : En jämförelse mellan Jalal ad-din Rumi och Fakhr al-din Araqi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Svensson; [2014]
  Nyckelord :Sufism; poesi; gudssyn; Jalal ad-din Rumi; Fakhr al-din Araqi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to compare the works of Jalal ad-din Rumi and Fakhr al-din Araqi to see which ideas of God the two writers want to convey. Rumi and Araqi were two actors in the mystical dimension of Islam, who lived in the thirteenth century in what is today Turkey. Both were of Persian birth and their works were written in Persian. LÄS MER