Sökning: "Jalal"

Visar resultat 6 - 10 av 41 uppsatser innehållade ordet Jalal.

 1. 6. Hur chefer motiverar sina anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ahmed Jalal; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Employees; Leaders; Leadership; Public Management; motivation; anställda; ledare; ledarskap; offentliga verksamheter;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer jag förklara med hjälp av kvalitativa intervjuer hur chefer i den offentliga verksamheten motiverar sina anställda. Med hjälp av teorin som behandlar forskning om motivation och andra motivationsfaktorer som till exempel belöningssystem och feedback att visa i analysen vad arbetsledares bästa sätt att motivera sina anställda. LÄS MER

 2. 7. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 3. 8. En utredning av skyddsombudsroll - Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Buwar Jalal; Kima Kourie; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; construction site; safety officer; security; work environment; Arbetsmiljö; byggarbetsplats byggbranschen; skyddsombud; säkerhet;

  Sammanfattning : Syfte: Byggbranschen lider av stor problematik gällande rekrytering av ett skyddsombud på en byggarbetsplats. Examensarbetet utreder varför det är svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats? Examensarbetet kommer även undersöka skyddsombuds personliga aspekt när det gäller engagemang, bemötande, beteende, respons, tid, säkerhetstänksprioritering. LÄS MER

 4. 9. Anställningsbar eller icke anställningsbar. Arbetsförmedlingen, arbetsmarknaden & individer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Laila Sami Ahmed; Zeinab Jalal Jabbar; [2019]
  Nyckelord :arbete; Arbetsförmedlingen; anställbarhet; arbetsförmåga; begränsningar; etablering; funktionsnedsättning; möjligheter; disability; employees; employment; limitation; opportunity; work; capacity for work;

  Sammanfattning : Den största förmedlaren av arbeten i Sverige är Arbetsförmedlingen, de ska underlätta för alla arbetssökande och för individer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden genom olika stödinsatser. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter respektive begränsningar arbetsförmedlarna upplever gällande att stödja individer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden samt vilka metoder de använder sig av i denna process. LÄS MER

 5. 10. Gruppstorlek och kvalitet utifrån förskollärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dzwar Jalal; Rebecca Ollandezou; [2019]
  Nyckelord :stora barngrupper; barngrupper; förskola; kvalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stora barngrupper är ett aktuellt och återkommande ämne i både forskning och praktiknivå. Den tidigare forskning vår studie tagit del av visar att många upplever att grupperna är för stora och att det är för lite personal. Vilket i sin tur påverkar både personal och barn på ett negativt sätt. LÄS MER