Sökning: "James Gun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden James Gun.

 1. 1. Filmens betydelse för en destinations platsmarknadsföring och image : En studie om filmerna The Beach och James Bond - The Man with the golden gun´s betydelse för destinationerna Maya Bay och James Bond Island

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christoffer Joelsson; Jennie Rothed; [2017]
  Nyckelord :Filmturism; Platsmarknadsföring; Image; The Tourist Gaze;

  Sammanfattning : Filmturism är ett relativt nytt fenomen på turistmarknaden, som kort kan beskrivas med när en turist besöker en destination eller attraktion till följd av att destinationen/attraktionen har visats upp på tv eller i film. I Thailand har ett flertal stora filmer spelats in genom åren, bland annat The Beach och James Bond – The Man with the Golden Gun. LÄS MER

 2. 2. Normbrytande eller stereotypisk? : En analys av de kvinnliga karaktärerna i Bondfilmerna som normsättande för samtida skönhets- och kvinnoideal

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Sandelin; [2016]
  Nyckelord :Genus; James Bond; Kvinnoframställning; film; normer; skönhetsideal; Semiotik.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate how the James Bond films portray the beauty ideals for women during a 40-year period by looking at each woman from four different categories. The study used three Bond films, which were: The Man with the Golden gun from 1974, Goldeneye from 1995 and lastly Skyfall from 2012. LÄS MER