Sökning: "James Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden James Johansson.

 1. 1. Political Participation and Development : Operationalizing and testing the correlation between inclusive political institutions and economic development.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matias Otero Johansson; [2019]
  Nyckelord :Inclusive institutions; economic growth; development; democracy; voter turnout;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to clarify the correlation between economic development and inclusive political institutions. Research in the field of development economics highlights the importance of durable institutions for sustained economic growth. Daron Acemoglu and James A. LÄS MER

 2. 2. 520 mil från Karbala : En kvalitativ studie av ashuraritualen i Trollhättans shiamuslimska urdutalande församling

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tobias Johansson; [2017]
  Nyckelord :Shiaislam; ashuraritualen; muharram; ritualteori; Trollhättans moské;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens övergripande syfte är att se hur den shiamuslimska ashuraritualen påverkas av migration där den förflyttas från en geografisk, kulturell och politisk kontext till en annan. Den utgår ifrån tre inledande frågeställningar: Hur genomförs ashuraritualen i Trollhättans shiamuslimska urdutalande församling? Vilka förändringar har ritualen genomgått sedan församlingen bildades enligt informanterna? Vilken påverkan har den omgivande kontexten på församlingens genomförande av ashuraritualen? Dessutom prövar studien hur ritualteorier av Vernon Schubel samt Carolina Humphrey och James Laidlaw kan användas för att skapa förståelse för dessa förändringar. LÄS MER

 3. 3. Supplementing Narratives: A Pedagogical and Norm-Critical Discussion of How To Teach James Baldwin’s Giovanni’s Room in the EFL Classroom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Johansson; [2014-01-15]
  Nyckelord :literature; norms; power; sexuality; Giovanni s Room; norm critical pedagogy; teaching;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to examine the implications of norm-critical pedagogy in language education. The novel "Giovanni’s Room" by James Baldwin is used as an example of how supplementing narratives, both in the sense of adding ‘othered’ stories but also reading in challenging ways, can be suitable for this aim. LÄS MER

 4. 4. Autenticitet : En studie som behandlar Auschwitz-Birkenau-museets och Livrustkammarens presentationer av autenticitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Catarina Laurén; Grace Hung; James Johansson; [2013]
  Nyckelord :Authenticity; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; memorial; museum; Preservation; Oswiecim; Oświęcim; Poland; Royal; Armoury; Stockholm.; Autenticitet; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; minnesplats; Museum; Bevarande; Oswiecim; Oświęcim; Polen; Livrustkammaren; Stockholm.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en jämförelse hur Auschwitz-Birkenau-museet samt Livrustkammaren arbetar med sina respektive artefakter rörande bevarandeperspektivet. Detta innebär att författarna kommer fokusera på hur respektive museum arbetar för att bevara autenticiteten i de artefakter som finns. LÄS MER

 5. 5. De odödliga Fem : En studie gällande handlingsscheman och strukturer i Blytons Fem-böcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ann Johansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med den här studien är att undersöka vad det är som gjort Enid Blytons Fem-serie så populär. För att ta reda på detta har en analys gällande struktur och handlingsschema på tio delvis slumpmässigt utvalda Fem-böcker utförts. Ett medvetet val har gjorts då första och sista boken i serien tagits med i studien. LÄS MER