Sökning: "James Man"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden James Man.

 1. 1. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsbrottsligheten i Ängelholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Boström; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; social samverkan; polis; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Att vara ung är inte alltid så lätt, varken för föräldrar eller ungdomar. I ett ständigt letande efter sin identitet ska man samtidigt kämpa med utbildning, socialliv och psykologisk utveckling. För vissa ungdomar är det jobbigare än för andra. Nästan häften av de personer som misstänks för brott är 29 år eller yngre. LÄS MER

 3. 3. Transport properties and full counting statistics of electrons in double quantum dots operated by Maxwell’s demon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Björn Annby Andersson; [2019]
  Nyckelord :quantum thermodynamics; thermodynamics; Maxwell s demon; electron transport; full counting statistics; quantum dots; rate equation; information-thermodynamics link; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : During recent years, Maxwell’s demon has regained interest in the work of understanding the connection between thermodynamics and information theory. This thesis presents transport properties of electrons in a double quantum dot system operated by Maxwell’s demon. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :The Travelling Transect; transekt-er; Ytterön; platsanalys; efemära aspekter; designprocess;

  Sammanfattning : Platsanalysen är en central och väsentlig del av designprocessen inom landskapsarkitektur för att den är med och skapar förståelsen av en plats såväl som ett landskaps förutsättningar. Designprocessen begränsas ofta av en kort tidsram med få eller inga platsbesök. LÄS MER

 5. 5. Changing for good? : En kvalitativ studie om yrkesverksammas aspekter kring vad som hindrar eller möjliggör förändring för klienter som har läkemedelsassisterad rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elisar Chahrour; Megi Doda; [2018]
  Nyckelord :missbruksvård; LARO; förändringsprocesser; opiod; läkemedelsassisterad-behandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur olika professionella yrkesverksamma inom missbruksvården upplever LARO behandling. Vi valde att rikta in oss på förändringsproccesen som kan tillkomma för klienter när man genomför en LARO behandling samt vad som hindrar eller möjliggör förändring för klienter som har/haft LARO behandling. LÄS MER