Sökning: "Jamilah Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jamilah Svensson.

  1. 1. Att drunkna utan vatten: en litteraturstudie om att leva med cystisk fibros

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Jamilah Svensson; Lina Dahlgren; [2019]
    Nyckelord :Cystic fibrosis; experience; self-care; suffering; Cystisk fibros; egenvård; erfarenhet; lidande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros (CF) är inte längre en barnsjukdom eftersom 95% lever upp i vuxen ålder. Sjukdomen har stor påverkan på kroppens organ där lungorna och mag-och tarmkanalen är främst utsatta. Behandlingen är krävande och består till stor del av egenvård. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av att leva med CF. LÄS MER