Sökning: "Jan Östh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan Östh.

 1. 1. (O)sociala medier? : En jämförande kvalitativ attitydundersökning om människors användning av sociala medier och dess inverkan på deras liv och umgänge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Hankers; My Östh Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Sociala medier; umgänge;

  Sammanfattning : This essay aims to find out what impact social media have on the daily lives of Swedish people in regard to their usage and sociability. In order to find that out we have performed four group interviews with a total of 16 people from two different age categories that were later compared. LÄS MER

 2. 2. A LES Study of a Simplified Tractor-Trailer Model

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Jan Östh; [2010]
  Nyckelord :LES; tractor trailer; truck; bluff body flow; vehicle aerodynamics; tandem;

  Sammanfattning : A numerical study using large eddy simulation (LES) of the flow around a simplified tractor-trailer model has been done. The model is that from the experimental investigation[1] and consists of two boxes placed in tandem arrangement. The Reynolds number based on the height of the rear box and free stream velocity is 0.51 x 106. LÄS MER