Sökning: "Jan Adolfsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jan Adolfsson.

 1. 1. CSR activities within service corporations : A case study about how four legal jurists and their service corporation conduct CSR activities with primary focus on SME law firms.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jan Kornmann; Marcus Adolfsson; [2010]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; SME law firms; service corporations; stakeholder theory; Triple Bottom Line TBL ;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to interview four legal jurists in order to explore how they conduct CSR activities within their service corpora-tion, with primary focus on SME law firms.Background: A current issue to address concerning the conduct of business these days is CSR activities. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en e-utbildningsapplikation för mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Victor Adolfsson; Jan Thyberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Webbproduktionsbyrån Houdini arbetar bland annat med framtagning av lösningar för elektronisk utbildning. Denna typ av utbildning baseras på elektroniska hjälpmedel och är ofta interaktiv. LÄS MER

 3. 3. Lindomeån - Vattenföringen i Lindomeån - Effekten av regleringsåtgärder

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för vattenbyggnad

  Författare :Jan Adolfsson; Mikael Lindberg; [1987]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER