Sökning: "Jan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Jan Andersson.

 1. 1. Är inkluderingen inkluderad? : En läromedelsgranskning av inkluderingsfrämjande aktiviteter i lärarhandledningar för matematik åk 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Stina Andersson; Jan Fiedler; [2020]
  Nyckelord :aktiviteter; inkludering; inkluderande praxis; inkluderande matematikundervisning; lärarhandledning; matematik; matematikaktiviteter; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna läromedelsgranskning var att undersöka hur ett inkluderande aktivitetsförslag i matematik kunde se ut, samt hur frekvent inkludering förekom i aktivitetsförslagen hos två lärarhandledningar för matematik åk 4. För att kartlägga inkluderingsfrämjande aktivitetsförslag togs ett ramverk fram utifrån tidigare forskning och den sociokulturella teorin. LÄS MER

 2. 2. Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna : En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victor Grusell; Sebastian Ahokas; [2019]
  Nyckelord :Pia Sundhage; Jan Andersson; fotboll; VM; Svenska herrlandslaget i fotboll; Svenska damlandslaget i fotboll; SPORTExpressen; Sportbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. LÄS MER

 3. 3. Offloading INTCollector Events with P4

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Jan-Olof Andersson; [2019]
  Nyckelord :INT; INTCollector; P4; Event detection; SDN;

  Sammanfattning : In-Band Network Telemetry (INT) is a new technique in the area of Software-defined networking (SDN) for monitoring SDN enabled networks. INT monitoring provides fine-grained INT data with less load on the control plane since monitoring is done directly at the data plane. LÄS MER

 4. 4. Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt kulturella skillnaders inverkan på sambanden : En kvantitativ studie på 704 börsnoterade företag i USA samt 598 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Celine Andersson; Louise Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; board tenure; cultural features; CSP; CSR; Hofstede; ESG; Kvinnliga styrelseledamöter; ämbetstid i styrelsen; kulturella skillnader; CSP; CSR; Hofstede; ESG;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt kulturella skillnaders inverkan på sambanden   Nivå: ​Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Celine Andersson och Louise Eriksson.   Handledare: ​Jan Svanberg. LÄS MER

 5. 5. Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rikard Andersson; Anita Johansson; [2018]
  Nyckelord :CSP; CFP; intangible assets; growth; Stakeholder Theory; Resource Based View; Slack Resources Theory; CSP; CFP; immateriella tillgångar; tillväxt; Intressentteorin; Resource Based View; Slack Resources Teorin;

  Sammanfattning : Titel: Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anita Johansson och Rikard Andersson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – maj Syfte: Syftet med studien var att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar eventuella samband mellan CSP och CFP i båda riktningar. Syftet var också att undersöka om tillväxtfasen påverkar styrkan på sambandet. LÄS MER