Sökning: "Jan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Jan Andersson.

 1. 1. Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna : En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victor Grusell; Sebastian Ahokas; [2019]
  Nyckelord :Pia Sundhage; Jan Andersson; fotboll; VM; Svenska herrlandslaget i fotboll; Svenska damlandslaget i fotboll; SPORTExpressen; Sportbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. LÄS MER

 2. 2. Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rikard Andersson; Anita Johansson; [2018]
  Nyckelord :CSP; CFP; intangible assets; growth; Stakeholder Theory; Resource Based View; Slack Resources Theory; CSP; CFP; immateriella tillgångar; tillväxt; Intressentteorin; Resource Based View; Slack Resources Teorin;

  Sammanfattning : Titel: Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anita Johansson och Rikard Andersson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – maj Syfte: Syftet med studien var att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar eventuella samband mellan CSP och CFP i båda riktningar. Syftet var också att undersöka om tillväxtfasen påverkar styrkan på sambandet. LÄS MER

 3. 3. Interaktiv samhällsplanering vid planering av civilt försvar : En komparativ studie mellan Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro läns arbete med planering av civilt försvar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jan-Åke Andersson; Joakim Sturesson; [2018]
  Nyckelord :collaborative governance; cooperation; civil defense; national defense; county government; case study; collaborative governance; samverkan; civilt försvar; totalförsvar; länsstyrelse; fallstudie.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ fallstudie som undersöker fyra länsstyrelsers planering av civilt försvar ur ett samverkansperspektiv. De undersökta länsstyrelserna är Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro län. Den övergripande frågan är vilka likheter och skillnader som finns mellan länsstyrelsernas planering. LÄS MER

 4. 4. Benefits of using offline & online methods in the internationalization process : A study of e-commerce companies in Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Clarqvist; Lukas Andersson; Jaap-jan Zwart; [2017]
  Nyckelord :internationalization; online offline balance; Born Globals; The Uppsala Model; E-commerce;

  Sammanfattning : Technical advances have made it possible for small enterprises to go international already at inception since the internet has made the internationalization process cost-effective. With the existence of the offline and online arena, the companies have to consider how they allocate their resources between these fields; not allocating resources to offline methods can save money, but could reduce adaptation to the new market which can lead to reduced firm performance. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag : – En fallstudie på Fastighetsbolaget

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lager Viktor; Andersson Gabriel; [2017]
  Nyckelord :Performance measurement systems; mergers; financial management; prototyping; strategy; performance measurement; culture; use; real estate companies; Prestationsmätningssystem; sammanslagningar; ekonomistyrning; prototyping; strategi; prestationsmätning; kultur; användning; fastighetsbolag.;

  Sammanfattning : Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, 30 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Titel: Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag – En fallstudie på Fastighetsbolaget. LÄS MER