Sökning: "Jan Back"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Jan Back.

 1. 1. Digitalization of the finance function and hybridisation in departmental battles: a multiple exploratory case study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jan Havelka; Carl-Henrik Källroos; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Finance function; Accounting systems; Hybridisation;

  Sammanfattning : In this paper, we investigate technology advancements and their impact on the finance function, more specifically, we are focusing on the digitalization of the finance function. Previous literature on accounting information systems and later enterprise resource planning systems find that opportunities as well as challenges arise when companies are adopting new systems and processes. LÄS MER

 2. 2. Stora torget i Uppsala : en studie om användning och upplevelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; [2016]
  Nyckelord :Experiential Landscape Approach; det offentliga rummet; mänsklig aktivitet; observation; Stora torget; torg;

  Sammanfattning : Diskussionen om den sociala aspekten av stadsplanering är ständigt aktuell. I stadskärnorna är parkerna och torgen viktiga offentliga ytor där människor kan mötas, men torgens funktion har varierat under historien. Vad fyller torgen egentligen för funktion idag? Jag har i min uppsats undersökt Stora torget i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Will Sweden Join the Solar Boom? Financial Appraisal of Distributed Photovoltaic Generation in Residential Applications.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jan Cihlar; [2015]
  Nyckelord :Financial Appraisal; Distributed Energy Generation; Photovoltaics; Solar Energy; Microgeneration; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Residential building sector accounts for significant share of primary energy demand in Sweden. Worldwide, generation from photovoltaic (PV) distributed energy resources is increasing, yet their potential in Sweden has been underdeveloped, in particular due to high system costs. LÄS MER

 4. 4. Krematorium på Norra Begravningsplatsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jan Anduaga; [2015]
  Nyckelord :Krematorium; Solna; Norra Begravningsplatsen; Tegel; Corten; Separation; Förstärkning; Hagalund; Stockholm; Norra Begravningsplatsen; Jan Anduaga;

  Sammanfattning : A new crematorium in the northern necropolis, in solna is now proposed. The idea is that the crematory will be just as much an industry as a place for relatives to say goodbye to. LÄS MER

 5. 5. Stora rum, gamla byggnader. Ombyggnad, restaurering och underhåll av kyrkor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mona Andersson Lantzourakis; [2014]
  Nyckelord :Kyrka; Skara domkyrka; Ösmo kyrka; Nacka kyrka; restaurering; Skara; Ösmo; Nacka;

  Sammanfattning : Jag har ordnat min portofolio enligt nedan. Det är inte alldeles lätt efter att ha arbetat med olika projekt i 22 år. Jag har valt dessa tre projekt utifrån olika kriterier.1. LÄS MER