Sökning: "Jan Fredrik Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Fredrik Olsson.

  1. 1. Proof Editor for Natural Deduction in First-order Logic

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Jesper JanOlsson Fredrik Liu ElinJohansson HenryBjörnsson Ly; Andreas Widbom; [2017-08-10]
    Nyckelord :Proof editor; First-order logic; Predicate logic; Natural deduction;

    Sammanfattning : The subject of this thesis is the presentation and evaluation of Conan, an editor forwriting natural deduction proofs in first-order logic. The intent is for the editor toserve as a supplementary tool alongside a course in logic. LÄS MER