Sökning: "Jan Georg Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Georg Nilsson.

  1. 1. Den multifasetterade innovationsprocessen som framgångsfaktor i ett innovativt företag : Ett undersökande case i Serendipityformen

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

    Författare :Georg Stare; Jonas Nilsson; [2008]
    Nyckelord :innovation; process; organisation; strategi; multifasetterad innovationsprocess; Jan Buijs;

    Sammanfattning : This is a graduation project in Innovation Management, which seeks to enlighten new theories within the major subject – the multi‐faceted innovation process. The reader is hereby invited to an insight in the more complex perspectives of these types of theories than what has previously been explained in simplified ways. LÄS MER