Sökning: "Jan Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Jan Gustafsson.

 1. 1. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Nyckelord :sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Blasieholmsudden får liv på nytt : ett gestaltningsförslag och analys baserat på teorier för hållbar stadsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Blasieholmen; Blasieholmsudden; Hållbar stadsplanering; PEBOSCA; Jan Gehl; Gestaltning; Stockholm;

  Sammanfattning : Hållbar stadsplanering är en nyckelfaktor i arbetet för en hållbar framtid. För att förstå vad som är hållbar stadsplanering är det av stor vikt att förstå hur människor använder städer, vilka faktorer som gör platser i städerna uppskattade, fulla med liv och hållbara. LÄS MER

 3. 3. Olydnad som motstånd : Utomparlamentariska rörelsers rättsliga strategier och verktyg för hållbar aktivism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Fredrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Civil olydnad; rättssociologi; juridik; sociologi; legalstrategier; rättspluralism; normativ reglering; utomparlamentariska metoder;

  Sammanfattning : The study aims to investigate how activists using civil disobedience strategically use the legal system to legitimize and raise awareness of their causes. The study will also examine how individual activists are affected and how they create long-term and sustainable activism. LÄS MER

 4. 4. Applying Organizational Theories to a One-party State, Using Imprinting, Contingency and Institutional Confusion Theories to Analyze the Evolution of China's Party-state

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jan Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Imprinting; Contingency theory; Institutional confusion; China;

  Sammanfattning : Organizational theories are infrequently used to analyze states, despite states having similarities with other organizations, and very rarely used to analyze non-democratic, socialist one-party states. This retrospective longitudinal study applies imprinting, contingency and institutional confusion theories, to analyze the evolution of China's Party-state, the intertwined organizations of the People's Republic of China and the Communist Party of China, since the founding of the People's Republic in 1949 and until the present. LÄS MER

 5. 5. Förklädd feminism? : Jan Guillous hjältinna i Blå Stjärnan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Kjell Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Feminism; heroes; gender; male female; performative acts; Feminism; hjältar; genus; manligt; kvinnligt; performativa könsakter;

  Sammanfattning : This study analyses the presence of feminism in Jan Guillou's Blue Star. The study is also looking for similarities between the main character Johanne Lauritzen and Guillou's male character in the series about Coq Rouge, Carl Hamilton. Answers are also sought for the question whether these two characters are heroes on the same terms. . LÄS MER