Sökning: "Jan Hasselblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Hasselblad.

  1. 1. Nån måste väl veta vem man är" : En studie av hur ungdomar skapar identitet i sju svenska ungdomsromaner

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Marit Hammarland; Anna Hasselblad; [2005]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The aim of this Masters thesis is to examine how identity formation is described in a few Swedish youth novels written in the 21^st century. We apply the theories of the psychiatrist Jan Ramström and the sociologist Anthony Giddens who both assume that identity is formed in relation to the environment. LÄS MER