Sökning: "Jan Holst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan Holst.

 1. 1. Rörelse och social interaktion i den fysiska miljön : En fallstudie om gående och det sociala samspelet på Eskilstuna gågata

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Helena Holst; [2015]
  Nyckelord :sociala samspel; rörelse; aktiviteter; upplevelse; möten;

  Sammanfattning : Hållbarhetsarbetets framväxt i många kommuner i Sverige har kommit att beröra trafikslagen gång ochcykel. Detta har bland annat lett till att gång och cykel har prioriterats i trafikplaneringen i Sverige påsenare tid. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av parametrar i tillståndsmodeller med hjälp av tidsdiskreta iterativa filter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Jan Holst; [1970]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER