Sökning: "Jan Jansson Trummor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan Jansson Trummor.

 1. 1. Varför är det så få tjejer som spelar trummor?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jan Jansson; Benny Bjerrehus; [2008]
  Nyckelord :kvinnligt trumspel; trumundervisning; trumlärare; val av instrument;

  Sammanfattning : Uppsatsen är ett försök att redogöra för hur ett antal trum- och slagverkslärare tänker kring frågan: "varför är det så få tjejer som väljer att spela trummor? Hur uppfattas skillnaderna mellan tjejer och killar i hur de närmar sig trummorna samt hur de blir bemötta i det pedagogiska rummet?Grunden för arbetet är ett antal intervjuer med trum- och slagverkslärare, som jobbar på kulturskolor och på gymnasieskolor och deras tankar och reflektioner. Resultaten och vår analys visar att lärarnas uppfattning är att det är traditionella könsmönster och traditioner som står i vägen för att fler tjejer skulle välja att spela trummor. LÄS MER

 2. 2. Vaför är det så få tjejer som spelar trummor?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jan Jansson; Benny Bjerrehus; [2008]
  Nyckelord :Kvinnligt trumspel; Trumlärare; Trumundervisning; Val av instrument;

  Sammanfattning : Uppsatsen är ett försök att redogöra för hur ett antal trum- och slagverkslärare tänker kring frågan: “varför är det så få tjejer som väljer att spela trummor? Hur uppfattas skillnaderna mellan tjejer och killar i hur de närmar sig trummorna samt hur de blir bemötta i det pedagogiska rummet?Grunden för arbetet är ett antal intervjuer med trum- och slagverkslärare, som arbetar på kulturskolor och på gymnasieskolor och deras tankar och reflektioner. Resultaten och vår analys visar att lärarnas uppfattning är att det är traditionella könsmönster och traditioner som står i vägen för att fler tjejer skulle välja att spela trummor. LÄS MER