Sökning: "Jan Lena Nilsson Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan Lena Nilsson Nilsson.

 1. 1. Destination Mölle - En studie om sommarortens premisser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Paula Gullberg; [2012]
  Nyckelord :second homes; avfolkning; platsutveckling; boplikt; rurala kustorter; Social Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Destination Mölle – En studie om sommarortens premisser Författare: Paula Gullberg Handledare: Lena Eskilsson och Jan Henrik Nilsson Nyckelord: Second Homes, Säsongsvariationer, Serviceutbud, Avfolkning, Vinterdöda samhällen, Boplikt Problematik: Att mertalet hus vid kusten köps upp som fritidshus som fylls av liv och rörelse under sommarmånaderna för att sedan snabbt omvandlas till ”vinterdöda” samhällen resterande del av året. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur förändringen kring sommarorter kommer till uttryck i badorten Mölle, tillhörande Höganäs kommun i nordvästra Skåne. LÄS MER

 2. 2. Mot nya smultronställen!?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kristina Lindgren Dunér; Dennis Jonsson; Josefine Borgman Wistrand; [2011]
  Nyckelord :destination; destinationsutveckling; nischturism; reseoperatör; turismsystem destination; turismsystem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Mot nya smultronställen - en studie om processen när reseoperatören väljer destinationer Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Josefine Borgman Wistrand, Kristina Lindgren Dunér och Dennis Jonsson Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Lena Eskilsson Problemdiskussion: Reseoperatören uppdaterar och förändrar ständigt sitt destinationsutbud. Vissa destinationer blir emellertid kortvariga i detta utbud. LÄS MER