Sökning: "Jan Lindvall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jan Lindvall.

 1. 1. Deltagande i demokratin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sandra Hansson; Lisa Snäll; [2011-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Deltagande i demokratin – En beskrivande studie om ungdomars politiska deltagande genom kommunikationen av sina hjärtefrågor.Författare: Sandra Hansson och Lisa SnällUppdragsgivare: ADAKontaktperson: Matilda LindvallKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Höstterminen 2010Handledare: Jan StridSidantal: 37 sidor + bilagorSyfte: Att beskriva ungdomars politiska deltagande genom hur de kommunicerar sina hjärtefrågor. LÄS MER

 2. 2. Resursbaserad teori : Ett strategiskt verktyg för finansiell framgång?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Ludwig Jonsson; Jens Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Resursbaserad teori; ”outside-in”-perspektiv konkurrensfördelar; resurser och capabilities;

  Sammanfattning : Titel:                                   Resursbaserad teori - Ett strategiskt verktyg för finansiell framgång?Författare:                         Ludwig Jonsson och Jens KarlssonHandledare:                      Jörgen Dahlgren och Jan Lindvall  Inledning:                          Strategiska beslut inom ett företag tillhör de absolut viktigaste besluten.Omvärldens karaktär används traditionellt som utgångspunkt inom ekonomisk teori vad gäller utformning av strategier och därigenom förklarande av god finansiell prestation. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning på Lunds Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Möller; Peter Hudac Jonasson; Håkan Jönsson; [2008]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Offentlig sjukvård; Budgetstyrning; Kostnadsansvar; Belöningssystem; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera utformning och verkan av ekonomistyrningen på Universitetssjukhuset i Lund. Metod: I uppsatsen har vi använt oss av en abduktiv forskningsansats. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört en fallstudie av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 4. 4. Beslutsstöd för marknadscontrollers : En fallstudie av informationsbehov hos kundföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Edkvist; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report you can read about a service company that wants to introduce a new decision tool for their customers. The first question that will be answered in this report is, what information is needed for market controllers. The second question investigates how a decision tool that gives the answers to the first question would work. LÄS MER

 5. 5. Strategisk karta som styrhjälpmedel : Möjligheter och begränsningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Marianne Unborg; [2007]
  Nyckelord :Strategy map; balanced scorecard; valuation; control philosophy; Strategisk karta; balanserat styrkort; värdering; styrfilosofi;

  Sammanfattning : Sammandrag Det här arbetet riktar sig till ekonomer i olika företag och även blivande ekonomer som känner till den intensiva debatt som varit kring verksamhetsstyrning och som började med den så kallade Relevance Lost-kritiken. Det balanserade styrkortet som var ett av resultaten av debatten har också diskuterats men till stor del varit okritisk. LÄS MER