Sökning: "Jan Ljung"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan Ljung.

 1. 1. Dynamisk webbprogrammering : Varför väljer systemutvecklande organisationer ASP.NET?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Jan Blom; Jörgen Ljung; [2004]
  Nyckelord :Systemteknik; ASP.NET; dynamisk webbprogrammering; effektivitet; produktivitet; Microsoft; Asp; ramverk; prestanda; Internet; systemutveckling; Systemteknik;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie tittat på dynamisk webbprogrammering med fokus på Microsofts senaste teknik ASP.NET. Studien syftar till att ta reda på varför systemutvecklande organisationer infört ASP.NET, vilka förväntningar de har på tekniken och vilka utvecklingsverktyg som används. LÄS MER

 2. 2. Jan Stenbeck : en inflytelserik ledare

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Haraldsson; Annamaria Lindegaard; Frida Petersson; [2003]
  Nyckelord :Business studies; Ledarskap; Karisma; Vision; Makt; Jörgen Ljung; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ledarskap är ett omfattande begrepp med skiftande definitioner. Ledarskap kan ge föreställningen av inflytelserika, driftiga personer som påverkar både organisationen och dess medarbetare. LÄS MER