Sökning: "Jan Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Jan Magnusson.

 1. 1. Landstigningen i Marseille - Marie de Médicis för med sig kapital, kultur och moderskap till Henri IV och det franska hovet - En målning av Peter Paul Rubens (1577-1640)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jan Magnusson; [2021-04-14]
  Nyckelord :Rubens; Baroque; France; Court culture; Marie of Medici; Tuscany; Luxembourg palace; 17th century paintings;

  Sammanfattning : This essay examines a painting by Peter Paul Rubens, now in the Louvre in Paris named Le Débarquement de la reine à Marseille, le 3 novembre 1600 (1623-25). It is one of a series of twentyfour paintings celebrating the life and achievements of Marie de Médicis, queen of France from 1600 to 1642. LÄS MER

 2. 2. Design och konstruktion av experimentrigg : För planande skrov i lugnt vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Erik Abrahamsson; Anton Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten är ett kandidatsexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan,KTH, för institutionen för Marina System. Arbetet utfördes på campus i Stockholm och experiment utfördes på GIH-Badet. Kandidatsexamensarbetet genomfördes mellan Jan 2016-Juni2016. LÄS MER

 3. 3. Självbestämmanderätten inom LVM-vården - En studie om LVM-lagstiftningens framställning och behandlares tolkning av självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Yasar Jaber Jasem; [2015]
  Nyckelord :self-determination; LVM; custodial care; care provider; drug-user; implementation; symbolic politics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Yasar Jaber Title: Self-determination in LVM-care - a study about the laws definition and the care providers` interpretation of self-determination. Supervisor: Jan Magnusson The purpose of this study is to find out how self-determination is defined in LVM-law and how it is interpreted by the care providers in LVM-health and rehabilitation clinic. LÄS MER

 4. 4. IN REAL LIFE PÅ FACEBOOK, Cyborg; en djupare förståelse om social fobi och social media

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Kock; [2015]
  Nyckelord :social phobia; social media; social interaction; cyborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Marie Kock Title: IN REAL LIFE PÅ FACEBOOK, Cyborg; A deeper understanding of social phobia and social media Supervisor: Jan Magnusson Assessor: Håkan Jönson The aim of the study is to gain a deeper understanding of the paradox that consist within the phenomena persons with social phobia who participate in social media and to investigate the meaning of social media for people with social phobia who participate in social media. More specifically based on the issues; why do people with social phobia participate in social media? And how do people with social phobia use social media? The study is qualitative and uses the research method, case study. LÄS MER

 5. 5. Balansgången mellan forskning och praktik : En kvalitativ studie av familjebehandlares kunskapsinhämtning- och tillämpning i evidensbaserad praktik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carolina Magnusson; Johanna Magnusson; [2014]
  Nyckelord :Evidence based social work; families children in social care; knowledge; competence protective and risk factors; social service; Evidensbaserad praktik; familjebehandling; familjer barn i socialtjänsten; kunskap; kompetens; tidiga insatser; risk och skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Carolina Magnusson and Johanna Magnusson Title:  The balance between research and practice. A study of family therapist’s knowledge retrieval and the application of evidence-based practice. LÄS MER