Sökning: "Jan Mattias Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Mattias Andersson.

  1. 1. “Det här är ett plagiat” En studie av Sportbladets rewrites och hur de förhåller sig till upphovsrättslagen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Malin Andersson; Mattias Åsén; [2014-09-05]
    Nyckelord :digitalisering; kommersialisering; Sportbladet; sportjournalistik; upphovsrätt; rewrite; commercialization; digitalization; sports journalism; copyright; rewrite;

    Sammanfattning : Authors: Malin Andersson & Mattias ÅsénTitel: “Det här är ett plagiat”Level: Bachelor of JournalismLocation: University of GothenburgLanguage: SwedishNumber of pages: 44 (without appendix)Sportbladet is Sweden’s biggest sports newspaper online. Their audience, as for all online newspaper’s audience, has big expectations of a steady flow of news. LÄS MER