Sökning: "Jan Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Jan Nilsson.

 1. 1. Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robert Lövdahl; [2018]
  Nyckelord :Sociologi; Kvalitativ undersökning; Organisationsförändring; Tröghet; Chef; Polisen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Robert Lövdahl Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp Handledare: Jan-Olof Nilsson. LÄS MER

 2. 2. VR som verktyg i kommunal fysisk planering av offentliga platser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Max Nilsson; [2018]
  Nyckelord :VR; virtual reality; fysisk planering; Jan Gehl; kommunal planering; offentliga platser; 3D;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället är igång och Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara i spetsen för utveckling och innovation inom området. Efterfrågan på digitala lösningar är stor bland befolkningen och satsningar görs i de flesta branscher. LÄS MER

 3. 3. I väntan på buss 811 : ett gestaltningsprogram för säkrare, tryggare och mer komfortabla busshållplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Lövgren; Emma Nilsson; [2018]
  Nyckelord :busshållplats; kollektivtrafik; landsbygdsutveckling; länsväg; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Genom ett gestaltningsprogram för hållplatser längs länsväg 288 i Uppland under-söker uppsatsen hur aspekter av säkerhet, trygghet och komfort bättre kan tillgodo-ses för bussresenärer på landsbygden. Uppsatsen utgår från ett socialt hållbarhetsfokus där framförallt tillgång till och fördelning av kollektivtrafiken lyfts fram. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv : En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Nilsson; Elin Nygårds; [2017]
  Nyckelord :earnings management; real activity management; merger and acquisitions; accrual management; target firm; resultatmanipulering; kassaflödesmanipulering; fusioner och förvärv; onormala periodiseringar; målföretag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv – En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maria Nilsson och Elin Nygårds Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 - juni Syfte: Fusioner och förvärv tillhör de viktigaste investeringsbeslutet som företag tar. Forskning har visat att resultatmanipulering kring förvärv kan leda till väsentliga ekonomiska konsekvenser på grund av de associerade överflödstransaktionerna mellan intressenter. LÄS MER

 5. 5. Improved lifetime of a rubber spring in an articulated hauler through product development

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Pontus Nilsson; Jan Tordsson; [2017]
  Nyckelord :Rubber spring; elastomer; principal stretch; nominal stress; maximum surface stress; lifetime;

  Sammanfattning : Dampening systems are important in heavy vehicles utilized in rough terrains, with purpose to reduce shocks and vibrations with negative influences on the vehicle and, more importantly, on the operator of the vehicle. During the years the heavy vehicles require sturdier construction parts, due to demands on higher load capacity, where the easy solution to scale up the construction parts is not always applicable for dampening systems with nonlinear behavior. LÄS MER