Sökning: "Jan Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Jan Persson.

 1. 1. Om utmaningen att undervisa i olika genrer : En intervjustudie om sångundervisning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Jan Persson; [2019]
  Nyckelord :teaching in singing; different genres; high school; interviews; sociocultural perspective; sångundervisning; genrebredd; gymnasium; intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre sånglärare från två olika gymnasieskolor. Som teoretisk utgångspunkt används ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att studien undersöker vilka sångtekniska kunskaper som används av sånglärarna och hur dessa medieras genom olika redskap. LÄS MER

 2. 2. Frälsnings- eller skapelseorienterad dopteologi. : En analys av teologin i dopgudstjänsten i den svenska kyrkohandboken18.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jan Persson; [2019]
  Nyckelord :Dop. Frälsning. Skapelse. Arvsynd. Ansvar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad hindrar att jag blir döpt? : En studie av det lutherska barndopet respektive det baptistiska dopet och deras relation till tro.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jan Persson; [2018]
  Nyckelord :Dop; tro;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hok-Jan Au; Malin Persson; [2018]
  Nyckelord :Fluid balance; Nursing assessment; Nursing documentation; fFuid balance chart; Vätskebalans; Sjuksköterskebedömning; Omvårdnadsdokumentation; Vätskebalanslista;

  Sammanfattning : Akutsjukvård är tidskänsliga vårdinsatser som ges till patienter som drabbas av akut sjukdom. Akut sjukdom kan innebära försämring av kronisk sjukdom eller nytillkommen plötslig ohälsa i behov av snabb handläggning. LÄS MER

 5. 5. De sociala nätverkens betydelse för revisorer på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Viktoria Norberg; Gunilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Sociala nätverk; revisor; oberoende; relationer; små orter;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: De sociala nätverkens betydelse för revisorer på mindre orterNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Viktoria Norberg & Gunilla PerssonHandledare: Jan SvanbergDatum: 2016-01 Syfte: Vi har funnit att studier om de sociala nätverkens betydelse för revisorers oberoende är högst begränsade och med ett tillägg av små orter, helt obefintligt. Vårt syfte med studien är därför att belysa betydelsen av detta på just mindre orter Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med 10 godkända eller auktoriserade revisorer. LÄS MER