Sökning: "Jan Peters"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan Peters.

 1. 1. The short and long-term effect of income inequality on economic performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jan Peters; [2017]
  Nyckelord :Income inequality; Short-term; Long-term; Business and Economics;

  Sammanfattning : There is a relationship between income inequality and economic performance. This relationship is based on different channels between income inequality and economic performance. These channels are based on incentives, investment opportunities, policy, and taxation. The effects of the different channels are noticeable after different time-periods. LÄS MER

 2. 2. En rättvis mediebild? En kvantitativ mediebevakning av Göteborgs-­‐ och Lunds Universitet i svensk morgonpress.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Peters; Julia Steffensson; [2013-02-11]
  Nyckelord :Göteborgs Universitet; Lunds Universitet;

  Sammanfattning : Titel: En rättvis mediebild? En kvantitativ mediebevakning av Göteborgs-­‐ och Lunds Universitet i svensk morgonpress. Författare: Rebecca Peters och Julia Steffensen Uppdragsgivare: Henrik Axlid Kurs: Examensarbete i Medie-­‐ och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. LÄS MER