Sökning: "Jan Stenmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Stenmark.

  1. 1. Stenmarks fåglar och människor: en analys av sex verk av Jan Stenmark genom retoriska glasögon

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

    Författare :Amalia Ådnanes; [2018]
    Nyckelord :Visuell retorik; semiotik; humor; Jan Stenmark; bildanalys; ironi.; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats studerar sex handplockade bilder, enligt vissa kriterier, skapade av Jan Stenmark. Syftet med studien är att kartlägga hur bild och text skapar humor, och till undersökningen anpassas två analysmetoder, Jens Kjeldsens retoriska bildanalys och Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms kritiska retorikanalys. LÄS MER