Sökning: "Jan Ullman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Ullman.

  1. 1. Vntilationsventil för förbättrad bostadsmiljö

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Jonas Forslind; Jesper Nerhed; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Examensarbetet handlar om att utveckla nästa generations koncept för bostadsventilationsdontill Lindabs nya produktsegment. Projektet har gått ut på att ta reda på vad som eftersöks iframtidens ventilationsdon, samt att utveckla dessa tankar och åsikter till visuella idéer. LÄS MER