Sökning: "Jan Yngve"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Yngve.

  1. 1. Iskyrkan i Jukkasjärvi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Kerstin Sandberg; [2002]
    Nyckelord :ishotell; iskyrka; Jukkasjärvi; kyrkorum; symbolik; arkitektur; kyrkoarkitektur; byggnadsteknik; isskulptur;

    Sammanfattning : Tjugo mil norr om polcirkeln i Jukkasjärvi byggs sedan tio år tillbaka varje vinter en kyrka i is och snö. Varje vår nedmonterar naturen denna vid snösmältningstid och den återgår till Torneå älv. LÄS MER