Sökning: "Jan Zeffer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan Zeffer.

 1. 1. Teorin och verkligheten : En studie över olika värderingsmodellers tillförlitlighet under olika konjunkturella lägen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marc Anderson; Jan Zeffer; [2008]
  Nyckelord :Aktievärdering; värderingsmodeller;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har betydelsen av aktiemarknaden i det närmsta fått en helt ny innebörd, speciellt i Sverige där ofantligt många privatpersoner är aktiesparare, antingen indirekt bland annat genom pensionssparande i fonder som placerar enorma summor pengar eller direkt genom personliga investeringar i specifika delägarrätter. Analytikerns roll är inte längre enbart ett privatekonomiskt intresse, utan har nu övergått till att bli en mer samhällsekonomisk angelägenhet. LÄS MER

 2. 2. Bank eller fondbolag? : En jämförande studie av fondförvaltare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jan Zeffer; Herje Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Fonder; Jensens alfa; Treynorkvot; Sharpekvot;

  Sammanfattning : Under början av 2000 – talet har fondsparandet och antalet fonder ökat markant i Sverige. Från början var det bara bankerna som erbjöd denna sparandeform i Sverige och i takt med att fonderna har blivit fler har också antalet kapitalförvaltare blivit fler. LÄS MER