Sökning: "Jan-Erik Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan-Erik Carlsson.

  1. 1. Fool Factory

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Jan-Erik Sundin; Marcus Almén; Johan Jonasson; Henrik Ivansson; [2003]
    Nyckelord :Dokumentär; Dokumentärfilm; SVT; Medieteknik; Avhopp; skoltrötta; Ungdomar ;

    Sammanfattning : Projektet och examinationen är uppdelad i två delar. En reflekterande del och en produktion. Den reflekterande delen handlar om att vi ska få svar på de frågor vi ställde oss innan projektets start. Dessa frågor (se projektplanen) ska vi nu ha ett svar på samt att vi nu ska kritiskt granska vår process samt arbete. LÄS MER