Sökning: "Jan-Erik Lundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan-Erik Lundqvist.

  1. 1. Patientens behov av information vid hjärtinfarkt - En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Marie Lundqvist-Andersson; Jan-Erik Blidberg; [2011-01-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt är en stor och omvälvande händelse. Under vårdtiden möter patienten många olika vårdkategorier och erhåller mycket information på kort tid samtidigt som patienten befinner sig i chock. LÄS MER