Sökning: "Jan-Olof Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jan-Olof Andersson.

 1. 1. Offloading INTCollector Events with P4

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Jan-Olof Andersson; [2019]
  Nyckelord :INT; INTCollector; P4; Event detection; SDN;

  Sammanfattning : In-Band Network Telemetry (INT) is a new technique in the area of Software-defined networking (SDN) for monitoring SDN enabled networks. INT monitoring provides fine-grained INT data with less load on the control plane since monitoring is done directly at the data plane. LÄS MER

 2. 2. Bring Your Own Device : Ur ett säkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonas Söderholm; Sebastian Sundström; [2013]
  Nyckelord :BYOD; Bring Your Own Device; Risks and threats; Security policy; Security; BYOD; Bring Your Own Device; Risker och hot; Säkerhetspolicy; Säkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera hot, risker och konsekvenser kopplade till BYOD samt undersöka hur dessa kan lösas. BYOD är idag något som införs i allt större utsträckning hos olika företag världen över. LÄS MER

 3. 3. Friska belöningssystem? - Om belöningssystem i sjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Hernemyr; Emma Jespersson; Camilla Fredlund; [2005]
  Nyckelord :Belöningssystem; Psykologiska och sociala belöningar; Motivation; Offentlig och privat sjukvård.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Friska belöningssystem? – Om belöningar inom sjukvården Seminariedatum: 2005-06-01 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 p Författare: Camilla Fredlund Richard Hernemyr Emma Jesperson Handledare: Per-Magnus Andersson Jan-Olof Müller Nyckelord: Belöningssystem, psykologiska och sociala belöningar, motivation, privat sjukvård och offentlig sjukvård. Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur belöningssystem är utformade inom den svenska sjukvården. LÄS MER