Sökning: "Jan-erik Linell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jan-erik Linell.

 1. 1. At the Heart of the Critical Vulnerability : Exploring Organizational and Technological Flexibility in Coastal Defense Anti-Ship Missile Warfare

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Linell; [2022]
  Nyckelord :Anti-Ship Missile; Coastal Defense; Naval Tactics; Anti-Surface Warfare; Organizational Flexibility; Technological Flexibility; Redundancy; Versatility; Balance; Missile Salvo Model;

  Sammanfattning : In coastal defense operations, anti-ship missile (ASM) attacks on amphibious assault high value targets (HVT) constitutes a window of opportunity with decisive potential. However, in war, the availability and performance of ASM-forces is uncertain and most likely less than ideal. LÄS MER

 2. 2. Optimering inför insats  : en idealtypsanalys av korvetten HMS Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Linell; [2009]
  Nyckelord :7s framework; ideal type analysis; organization analysis; deployment preparations; 7s modellen; idealtypsanalys; organisationsanalys; insatsförberedelse;

  Sammanfattning : I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera sådana prövningar. LÄS MER