Sökning: "Jana Ahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jana Ahlin.

  1. 1. SvEng loss med Charlie : Ett inspirationsmaterial som uppmanar pedagoger och barn till att använda det engelska språket i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Emma Ahlin; Jana Olofsson; [2016]
    Nyckelord :english; preschool; product; inspire; language learning; curiosity; engelska; förskola; produkt; inspirera; språkinlärning; nyfikenhet;

    Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är att införa en tidig språkinlärning av engelska i förskolan. Det tar långt tid att lära sig grunderna i ett främmande språk och barn är mest mottagliga för att lära sig språk i förskoleåldern. LÄS MER