Sökning: "Jana Hanke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jana Hanke.

 1. 1. Can Ouabain Protect Transplantation Kidneys fromApoptosis?- Construction of an Experimental Set-Up to StudyStorage-Induced Apoptosis -

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Jana Hanke; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cooling a Bottle of Champagne: Mathematical Models for the Cooling Process

  Kandidat-uppsats, KTH/Teoretisk fysik; KTH/Teoretisk fysik

  Författare :Oskar Birkne; Jana Hanke; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER