Sökning: "Jane Austen"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Jane Austen.

 1. 1. Moraliska kvinnor och vacklande män : Karaktärskonstellationer i en jämförelse mellan Jane Austens Mansfield Park och Elizabeth Gaskells Wives and Daughters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Danielsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; Brittisk litteratur; Jane Austen; Elizabeth Gaskell;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Jane Austens roman Mansfield Park samt Elizabeth Gaskells roman Wives and Daughters för att utröna likheter och skillnader. Uppsatsen utgår ifrån en komparativ metod för att se hur romanerna närmar sig den romantiska konflikt som uppstår, samt karakteriseringar och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Exploring values of Money, Reputation, and Appearance : Discussing the impact of class divisions through Jane Austen´s Pride and Prejudice in the EFL classroom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sandra Darberg; [2019]
  Nyckelord :class division; Pride and Prejudice; EFL classroom; culture; upper secondary school; social class; reader response;

  Sammanfattning : This essay is a discussion about how English teachers in the Swedish school system can use Jane Austen’s Pride and Prejudice to encourage awareness and reflection in students regarding issues of class division and its impact on society. The essay provides examples of how the contemporary Swedish society and the society depicted in Pride and Prejudice share both similarities and differences in issues regarding class division. LÄS MER

 3. 3. Stolthet och skvaller : En komparativ analys mellan Jane Austens Stolthet och fördom och Curtis Sittenfelds Sanning och skvaller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Curtis Sittenfeld; Eligible; Jane Austen; Pride and prejudice; Adaption; Character analysis; Curtis Sittenfeld; Sanning och skvaller; Jane Austen; Stolthet och fördom; Adaption; Karaktärsanalys;

  Sammanfattning : This essay analyses Curtis Sittenfeld’s novel Sanning och Skvaller as an adaption of Jane Austen’s Stolthet och fördom. The purpose of this essay is to take a closer look at how the characters and the plot changes in Sittenfeld’s version compared to the original. The character analysis mainly focuses on Mr. LÄS MER

 4. 4. Fallible Fathers in Jane Austen's Mansfield Park and Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Tanja Spurr; [2019]
  Nyckelord :Gender Performance; Jane Austen; Fathers; Mansfield Park; Pride and Prejudice;

  Sammanfattning : Using Mansfield Park and Pride and Prejudice by Jane Austen, this essay will show how Sir Thomas and Mr Bennet fail in their role as fathers, related to expectations in the social context, and how their failure is necessary for the eventual marriages of the heroines, Fanny Price and Elizabeth Bennet. The fathers’ failure also leads to the elopement of Maria Bertram and Lydia Bennet. LÄS MER

 5. 5. Feministiska budskap hos Jane Austen : En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2019]
  Nyckelord :Jane Austen; Northanger Abbey; Gender theory; Gothic genre; Social criticism; Jane Austen; Northanger Abbey; Genusteori; Gotisk genre; Samhällskritik;

  Sammanfattning : Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. LÄS MER