Sökning: "Jane Austen"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Jane Austen.

 1. 1. FEMINISM AND ELIZABETH A Comparison Between Elizabeth Bennet and Secondary Characters in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Malmborg; [2020-09-22]
  Nyckelord :feminism; women in literature;

  Sammanfattning : While feminism in Pride and Prejudice has been a subject for discussion for many decades, in this essay I aim to show how Elizabeth Bennet’s feminism is shown through the comparison with three secondary characters. This essay will examine the characters with the help of a narratological approach that shows what main trait the characters have and how this is used to explain them further concerning feminism and Elizabeth. LÄS MER

 2. 2. Vanity, Grief and Mary Musgrove : A Psychoanalytic Analysis of Jane Austen's Persuasion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Olsson Hagman; [2020]
  Nyckelord :Persuasion; Jane Austen; Mary Musgrove; psychoanalytic literary theory; grief; Freud; defence-mechanisms; repression; projection; unconsious;

  Sammanfattning : The novel Persuasion by Jane Austen stands out from her canon partly due to the explicit reflection of society’s changing view of the British nobility in the early 19th century. The shallowness and alarming lack of responsibility displayed by the Elliot family is a representation of the growing opinion of the landed gentry being useless and not fit to lead the nation. LÄS MER

 3. 3. Moraliska kvinnor och vacklande män : Karaktärskonstellationer i en jämförelse mellan Jane Austens Mansfield Park och Elizabeth Gaskells Wives and Daughters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Danielsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; Brittisk litteratur; Jane Austen; Elizabeth Gaskell;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Jane Austens roman Mansfield Park samt Elizabeth Gaskells roman Wives and Daughters för att utröna likheter och skillnader. Uppsatsen utgår ifrån en komparativ metod för att se hur romanerna närmar sig den romantiska konflikt som uppstår, samt karakteriseringar och värderingar. LÄS MER

 4. 4. The Gaze In Fantasy Literature : A critical analysis of the novel A Game of Thrones

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Henrik Oresten; [2020]
  Nyckelord :A Game of Thrones; Feminist criticism; Gaze theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska den manliga och kvinnliga blicken i George R.R. Martins fantasinovell, A Game of Thrones (1996). Jag föreslår att skillnader i hur den manliga och kvinnliga blicken betraktar sitt objekt, kan avslöjas genom kritisk analys av kvinnliga huvudkaraktären Sansa Stark. LÄS MER

 5. 5. Quietly Defiant: Challenging Society’s Ideal Woman in Jane Austen’s Sense and Sensibility and Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Alicia Hirvenoja Simon; [2020]
  Nyckelord :Jane Austen; literature; feminism; character analysis; sense and sensibility; pride and prejudice; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Jane Austen is a well-known author, particularly within feminist literary history as her texts often included the lives of young women. The protagonists of Austen’s novels have often been the subject of analysis regarding how the author argued about women’s position in society however the minor characters are seldom discussed. LÄS MER