Sökning: "Jane Eyre"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Jane Eyre.

 1. 1. Den viktorianska guvernanten -En komparativ karaktärsstudie av tre guvernanter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Salavati; [2020]
  Nyckelord :Svenskundervisning; Jane Eyre; När skruven dras åt; Guvernanten på Mellyn;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker tre guvernanter ur den viktorianska guvernantgenren, som även kan förstås som den viktorianska guvernantromanen: Jane i Jane Eyre (Charlotte Brontë, 2014), Den okända kvinnan i När skruven dras åt (Henry James, 2013) och Martha Leigh i Guvernanten på Mellyn (Victoria Holt, 2018). Syftet med studien är att studera hur respektive guvernant förstår sitt psykiska och fysiska välmående. LÄS MER

 2. 2. Transformative literature transferring power: An analysis of authorial control in Wide Sargasso Sea by Jean Rhys, Circe by Madeline Miller and Hag-Seed by Margaret Atwood

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Kajsa Reinholdsson; [2020]
  Nyckelord :rewriting; transformative literature; narrative power; anxiety of influence; wide sargasso sea; circe; hag-seed; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : By analysing three different works of transformative literature, this thesis aims to explore the different ways in which power may express itself in the context of literature. Wide Sargasso Sea, Circe and Hag-Seed are three novels that, while remaining similar in that they are rewrites of canonised literature such as Jane Eyre, The Odyssey, and The Tempest, are different enough to provide a wide array of examples of rewrites. LÄS MER

 3. 3. THE AUTOBIOGRAPHICAL RELIABILITY OF JANE EYRE: The Narrating Self’s Function in the Novel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zdravka Katinic; [2019-05-06]
  Nyckelord :Jane Eyre; Charlotte Brontë; narratology; psychoanalytic criticism;

  Sammanfattning : The fact that Charlotte Brontë intended Jane Eyre as an autobiography is easily overlooked. Therefore, one tends to not take into account that the stated author Jane Rochester is technically both the main character and narrator of the story. LÄS MER

 4. 4. Postcolonialism - 'Other' and Madness in Jane Eyre and Wide Sargasso Sea : The Mad World of Jane Eyre, Bertha Mason and Antoinette Cosway

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Heikinniemi-Sandstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Who am I and where am I? The idea of identity and place in Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea and Charlotte Brontë’s Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Matilda Nordin; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER