Sökning: "Jane Nygren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jane Nygren.

 1. 1. Digitalisering av plockprocess : Ett beslutsunderlag för grossisthandlare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Thelin; Jane Nygren; [2019]
  Nyckelord :Plockprocess; Pick by voice; Pick to light; RF-terminal; känslighetsanalys; information i realtid; Pay-back; implementering; digitala verktyg och projektförberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En organisations olika avdelningar är ständigt i behov av rätt information vid rätt tillfälle. Information i realtid är av stor vikt för en distributör då deras överlevnad är beroende av kunden. LÄS MER

 2. 2. The Importance of Gender Structures for Characters in Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Matilda Nygren; [2018]
  Nyckelord :history; gender performance; norm; Jane Austen; Pride and Prejudice;

  Sammanfattning : Abstract My research questions are: why are there differences in how the four characters (Mr Collins, Charlotte, Lady Catherine de Bourgh and Mary) react to and adapt themselves to the social definitions of male and female roles? What were the social ideas about gender roles in the 18th century and how are these connected to the expressions and actions of my characters? How are the differences significant to the plot and the story of the four characters mentioned above; in other words, what are the consequences of the differences in their social life? As method in writing this essay I have used the primary source Pride and Prejudice, Judith Butler’s theory of gender performativity and secondary sources such as different kinds of books and articles. These sources helped me to understand what it was like to live in the 18th century. LÄS MER

 3. 3. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER