Sökning: "Jangenfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Jangenfeldt.

  1. 1. Revisorns oberoende : En kvantitativ studie av revisorers upplevda press och revisionsutskotts inverkan på upplevd press

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Andreas Jangenfeldt; Anna Schröder; [2016]
    Nyckelord :Auditor; Independence; Audit Committee; Pressure; Borg CR100 centiMax Scale®; Revisor; Oberoende; Revisionsutskott; Press; Borg CR100 centiMax Scale®;

    Sammanfattning : Syfte: Vårt första delsyfte med den här studien är att undersöka om press är ett hot mot revisorns oberoende genom att undersöka om det är skillnad på den press revisorer upplever och den press de bedömer att de klarar av. Vårt andra delsyfte är att redogöra för hur och i vilken omfattning ett revisionsutskotts existens kan sänka revisorns upplevda press och därmed stärka revisorns oberoende. LÄS MER