Sökning: "Jani Trygg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jani Trygg.

  1. 1. Sluten socitetsborg eller trygg fristad? En studie kring människors upplevelser av trygghet och Eriksberg

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

    Författare :Emma Karlsson; Jani Korhonen; [2009-03-03]
    Nyckelord :Eriksberg; semiotik; Trygghet; kommunikation; arkitektur;

    Sammanfattning : Titel: Sluten societetsborg eller trygg fristad?Författare: Emma Karlsson & Jani KorhonenKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistisk och masskommunikation vid Göteborgs UniversitetTermin: Höstterminen 2008Handledare: Karin FogelbergSidantal: 35 exkl. bilagorUppdragsgivare: Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. LÄS MER