Sökning: "Janice Blomqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janice Blomqvist.

  1. 1. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Agnes Lindberg; Janice Blomqvist; [2019]
    Nyckelord :förändringsprocess; småföretag; miljöarbete; drivkrafter; Green Key;

    Sammanfattning : Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. LÄS MER