Sökning: "Janina Blomberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janina Blomberg.

  1. 1. Identitetskontroll av hund och katt

    M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Janina Blomberg; [2009]
    Nyckelord :ID-märkning; chipmärkning; tångmärkning; mikrochip; pass; hund; katt; register; upphittad; märkning; tatuering; avläsare; identitetskontroll;

    Sammanfattning : Permanent identitetsmärkning måste utföras på hundar, men är ej obligatorisk på katter. Hundars ägare måste dessutom enligt lag registreras hos Jordbruksverket, men många väljer att också registrera ägarskapet i andra register, vilket ökar möjligheterna för att en bortsprungen hund ska kunna återförenas med sin ägare. LÄS MER