Sökning: "Janina Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Janina Nilsson.

 1. 1. Fantasivärlden Jhax

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Janina Nilsson; [2013]
  Nyckelord :keramik; glas; fantasi; fantasivärld; fantasivarelser; portal;

  Sammanfattning : I mitt kandidatarbete undersöker jag fantasi och kreativitet, varför vi skapar fantasivärldaroch hur vi hittar till dem - finns det portaler till fantasivärldarna? Jag letar efter svar ur filosofiskaperspektiv genom att läsa om fantasi och lek. Jag tittar närmare på andra konsthantverkareoch konstnärers fantasivärldar och drar kopplingar till filmers fantasivärldaroch sagor för att jämföra innehållen och det visuella. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare kan stödja rektorns pedagogiska ledarskap : – Relationen mellan rektor och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPILinnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPILinnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Janina Westin; Linda Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Pedagogical leadership; principal; teacher; relations; Pedagogiskt ledarskap; rektor; lärare; relationer;

  Sammanfattning : Syftet för den kvalitativa undersökningen är att undersöka om och hur lärare kan stödja rektorns pedagogiska ledarskap. Undersökningen framförs ur rektorns perspektiv. LÄS MER