Sökning: "Janina Sjöström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janina Sjöström.

  1. 1. Kvinnan & Veckorevyn : en fallstudie, 1999-2001

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Janina Sjöström; Malin Willers; [2002]
    Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Problem: Veckopress, i huvudsak den som är riktad till kvinnan, har en tendens att skapa och bibehålla en viss form av medial "kvinnokultur". Veckorevyn är, enligt vår mening, ett bra exempel på just en sådan tidning. För en ungefär två år sedan, augusti 2000, tillträdde Emma Hamberg posten som Veckorevyns chefredaktö r. LÄS MER