Sökning: "Janna Törneman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janna Törneman.

  1. 1. ”Jag vet att de bara låtsaslyssnar på vad jag säger.” Ungdomars upplevelse av delaktighet i barnavårdsutredningar.

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan;

    Författare :Janna Törneman; Therese Dagérus; [2011]
    Nyckelord :barn; ungdom; delaktighet; barnperspektiv; barnavårdsutredning; barns bästa; socialtjänsten;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to explore young people's participation and experience of participation in child protection investigations. The study was conducted using qualitative methodology and is based on interviews with four adolescents aged 13-19 years old who have experience of child protection investigations. LÄS MER