Sökning: "Jannica Warnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jannica Warnberg.

  1. 1. Innovationskraft i svensk dagligvaruhandel

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jannica Warnberg; Martina Stulken; Helena Bertelsen; [2006]
    Nyckelord :Företagsekonomi; strategi; innovation; dagligvaruhandel; investeringsbeslut; investeringsmått; Economics;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad för innovationer som uppkommer inom svensk dagligvaruhandel med fokus på de största aktörerna. Således är målet att ge läsaren en förståelse för hur det innovativa arbetet tar plats i undersökta organisationer. LÄS MER