Sökning: "Jannika Drottheden Melin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jannika Drottheden Melin.

  1. 1. Är vikten det viktigaste? : Hälsoeffekter av att fokusera på livsstilsförändringar och kroppsbild snarare än viktnedgång hos personer med övervikt och obesitet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Linnéa Hörgård; Jannika Drottheden Melin; [2020]
    Nyckelord :Health At Every Size; overweight; obesity; weight-neutral; stigma; lifestyle change; body image; health promotion; Health At Every Size; övervikt; fetma; obesitet; viktneutralitet; stigma; livsstilsförändring; kroppsbild; hälsopromotion;

    Sammanfattning : Övervikt och obesitet ökar världen över vilket leder till att sjuksköterskan regelbundet kommer möta dem som patienter i sitt omvårdnadsarbete. Personer med övervikt och obesitet upplever ofta fördomar från både samhället och sjukvården vilket kan leda till stigmatisering och skuldkänslor. LÄS MER