Sökning: "Jannika Tunefjord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jannika Tunefjord.

  1. 1. Psykologisk påverkan för ökad bältesanvändning inom kollektivtrafik

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

    Författare :Isabella Schön; Jannika Tunefjord; [2014]
    Nyckelord :Seat belt; request; affect; seat belt use; bus; public transport; Säkerhetsbälte; påverkan; bältesanvändning; buss; kollektivtrafik;

    Sammanfattning : Tidigare forskning indikerar att psykologisk påverkan är effektivt i avsikt att öka bältesanvändningsfrekvensen inom kollektivtrafik (Young, m.fl., 2008). Studiens hypotes är att busschaufförer kan påverka passagerare psykologiskt till att använda säkerhetsbälten vid färd med kollektiv busstrafik med hjälp av uppmaningar. LÄS MER