Sökning: "Jannike Leandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jannike Leandersson.

  1. 1. Pedagogisk dokumentation i förskolan : hur uppfattar förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Linda Jonasson; Jannike Leandersson; [2021]
    Nyckelord :Barns perspektiv; dokumentation; förskollärarens uppfattning; pedagogisk dokumentation; vuxenperspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Syftet är att ta reda på om förskollärare har barnens perspektiv eller ett vuxenperspektiv vid den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER