Sökning: "Januariöverenskommelsen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Januariöverenskommelsen.

 1. 1. En analys av 73-punktsprogrammet utifrån Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Liberalerna, Centerpartiet : Vem fick ut mest av 73-punktsprogrammet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Manfred Löwgren; [2020]
  Nyckelord :73-punktsprogrammet; Januariöverenskommelsen; Valet 2018; Juul Christiansen; Müller och Ström.;

  Sammanfattning : The Swedish election resulted in that none of the traditional coalitions could form government. A new coalition was formed; the Social democrats and the Green Party formed a government with support from centre-right Liberals and Centre Party. LÄS MER

 2. 2. Skulle inte alla med? : En diskursanalys av särbehandlingen av personer med funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens omstrukturering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera-Lisa Stöhr Thorell; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Socialdemokraterna; Januariöverenskommelsen; Arbetsförmedlingen; Diskursanalys; Diskursteori.;

  Sammanfattning : I en politisk kompromiss mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet beslutades att Arbetsförmedlingen ska omstruktureras. Privata aktörer ska förmedla arbeten till medborgarna istället för myndigheten. Beslutet ska inkludera alla grupper i samhället, förutom personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. The use-value system and deregulation : A study about the January agreement and the reform proposition effect on the rental market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Bjöörn; Adam Croce; [2019]
  Nyckelord :Rental market; January agreement; Deregulation; Hyresmarknad; Januariavtalet; Fri hyressättning;

  Sammanfattning : Bostadspolitiken har länge varit en het fråga i samhället. Att det är svårt att få ett boende i form av ett förstahandskontrakt i Sveriges storstadsregioner har nog ingen missat. LÄS MER