Sökning: "Januariavtalet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Januariavtalet.

 1. 1. Starka vindar i skogen : hur utvecklingen av det nationella skogsprogrammet för skogspolitiken på nya vägar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tea Madunic Olsson; [2020]
  Nyckelord :skogspolitik; policy; governance; styrning; konflikt; ideologi;

  Sammanfattning : Sommaren 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Programmet fokuserade mer på bevarande av skogen och hållbarhet än tidigare policydokument inom skogssektorn. LÄS MER

 2. 2. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER

 3. 3. Från arbetsmarknadsutbildning till jobb : vad utmärker de utbildningar som framgångsrikast får sina deltagare i arbete?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jan Larsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; matchning; effektivitet; benchmark; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknadspolitiken håller på att ”reformeras i grunden” som det står i Januariavtalet. I princip all förmedling flyttas från Arbetsförmedlingen till privata aktörer. LÄS MER

 4. 4. Reformeringen av Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om marknadisering av offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannes Tomasson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; Marketisation; New Public Management; Economic globalization; Legitimacy; LOV and LOU; Arbetsförmedlingen; Marknadisering; New Public Management; Ekonomisk globalisering; Legitimitet; Januariavtalet; LOV och LOU;

  Sammanfattning : Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the “January-agreement” and relate this to marketisation. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för ökad flexicurity : Ett förslag till hur flexicurity kan skapas inom ramen för den svenska modellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecka Grafström; Johanna Säll; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges regering med samarbetspartier har lagt fram ett förslag, i det så kallade Januariavtalet, om att modernisera den svenska arbetsrätten genom att bland annat utöka turordningsreglerna och göra det billigare för mindre företag att säga upp personal. Det är inte ett oproblematiskt förslag eftersom den svenska modellen bygger på tripartism där staten visserligen ska stiftar lagar och se till att systemet fungerar - men ska sedan hålla sig i bakgrunden och låta fack- och arbetsgivarorganisationer förhandla om villkor och avtal. LÄS MER